miR-101 is down-regulated in glioblastoma resulting in EZH2-induced proliferation, migration, and angiogenesis

Michiel Smits, Jonas Nilsson, Sharyar Mir, Petra P.M. van der Stoop, Esther Hulleman, Johanna M. Niers, Philip C. de Witt Hamer, Victor E. Marquez, Jacqueline Cloos, Anna M. Krichevsky, David P. Noske, Bakhos A. Tannous, Thomas Wurdinger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

204 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'miR-101 is down-regulated in glioblastoma resulting in EZH2-induced proliferation, migration, and angiogenesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen