MiRNAs: Small changes, widespread effects

Sam Ev Linsen, Bastiaan Bj Tops, Edwin Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1157-1159
Aantal pagina's3
TijdschriftCell Research
Volume18
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit