Mitoxantrone and GM-CSF: A phase I study with an escalated dose of mitoxantrone in breast cancer

W. W. Ten Bokkel Huinink, M. Clavel, S. Rodenhuis, J. P. Guastalla, H. R. Franklin, J. J. Koier, T. Vlasveld, O. Dalesio, H. Van Tinteren, H. M. Pinedo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)962
Aantal pagina's1
TijdschriftPathologie Biologie
Volume39
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit