MLL gene rearrangements have no direct impact on Ara-C sensitivity in infant acute lymphoblastic leukemia and childhood M4/M5 acute myeloid leukemia

R W Stam, I Hubeek, M L den Boer, J G C A M Buijs-Gladdines, U Creutzig, G J L Kaspers, R Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)179-82
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit