Model-based evaluation and optimization of cardiac monitoring protocols for adjuvant treatment of breast cancer with trastuzumab

J. G.Coen Van Hasselt, Jan H.M. Schellens, Melvin R. Mac Gillavry, Jos H. Beijnen, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Model-based evaluation and optimization of cardiac monitoring protocols for adjuvant treatment of breast cancer with trastuzumab'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology