Modellering van hypertensie en proteïnurie bij patiënten met kanker die worden behandeld met de experimentele angiogeneseremmer E7080

Ron J. Keizer, Anubha Gupta, Melvin R. Mac Gillavry, Mendel Jansen, Jos H. Beijnen, Jan H.M. Schellens, Mats O. Karisson, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Vertaalde titel van de bijdrageA model of hypertension and proteinuria in cancer patients treated with the anti-angiogenic drug E7080
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7-14
Aantal pagina's8
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume147
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 20 jan. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit