Modelling Cryptosporidium infection in human small intestinal and lung organoids

Inha Heo, Devanjali Dutta, Deborah A Schaefer, Nino Iakobachvili, Benedetta Artegiani, Norman Sachs, Kim E Boonekamp, Gregory Bowden, Antoni P A Hendrickx, Robert J L Willems, Peter J Peters, Michael W Riggs, Roberta O'Connor, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

264 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling Cryptosporidium infection in human small intestinal and lung organoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen