Modelling growth curves of the normal infant’s mandible: 3D measurements using computed tomography

Jan Aart M. Schipper, Manouk J.S. van Lieshout, Stefan Böhringer, Bonnie L. Padwa, Simon G.F. Robben, Rick R. van Rijn, Maarten J. Koudstaal, Maarten H. Lequin, Eppo B. Wolvius

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling growth curves of the normal infant’s mandible: 3D measurements using computed tomography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen