Modulating WNT receptor turnover for tissue repair

Arie Abo, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)835-836
Aantal pagina's2
TijdschriftNature Biotechnology
Volume30
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit