Modulation of the cytochrome P450-mediated metabolism of ifosfamide by ketoconazole and rifampin

Thomas Kerbusch, Rob L.H. Jansen, Ron A.A. Mathôt, Alwin D.R. Huitema, Myra Jansen, Ruud E.N. Van Rijswijk, Jos H. Beijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

37 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modulation of the cytochrome P450-mediated metabolism of ifosfamide by ketoconazole and rifampin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen