Molecular analysis of human DNA repair genes and syndromes

J. H.J. Hoeijmakers, G. Weeda, C. Troelstra, M. H.M. Koken, P. J. Van Der Spek, D. Bootsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)162-163
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Cancer
Volume53
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit