Molecular analysis of isochromosome 12p in testicular germ cell tumors.

A. Geurts van Kessel, R. Suijkerbuijk, B. de Jong, J. W. Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)113-118
Aantal pagina's6
TijdschriftRecent results in cancer research. Fortschritte der Krebsforschung. Progrès dans les recherches sur le cancer
Volume123
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit