Molecular aspects of DNA repair. Report of a workshop held at Noordwijkerhout (The Netherlands) 1-5 March 1987, Organized by P.H.M. Lohman, J.W.I.M. Simons, D. Bootsma, J.H.J. Hoeijmakers, B.A. Bridges, P. van de Putte and A.J. van der Eb

E. C. Friedberg, C. Backendorf, J. Burke, A. Collins, L. Grossman, J. H.J. Hoeijmakers, A. R. Lehmann, E. Seeberg, G. P. van der Schans, A. A. van Zeeland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)67-86
Aantal pagina's20
TijdschriftMutation Research DNA Repair Reports
Volume184
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 1987
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit