Molecular basis of DNA repair mechanisms and syndromes.

G. Weeda, J. de Boer, I. Donker, J. de Wit, S. B. Winkler, G. T. van der Horst, W. Vermeulen, D. Bootsma, J. H. Hoeijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-155
Aantal pagina's9
TijdschriftRecent results in cancer research. Fortschritte der Krebsforschung. Progrès dans les recherches sur le cancer
Volume154
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit