Molecular characteristics and therapeutic vulnerabilities across paediatric solid tumours

David T W Jones, Ana Banito, Thomas G P Grünewald, Michelle Haber, Natalie Jäger, Marcel Kool, Till Milde, Jan J Molenaar, Arash Nabbi, Trevor J Pugh, Gudrun Schleiermacher, Malcolm A Smith, Frank Westermann, Stefan M Pfister

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular characteristics and therapeutic vulnerabilities across paediatric solid tumours'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen