Molecular characterization of hiwi, a human member of the piwi gene family whose overexpression is correlated to seminomas

Dan Qiao, Anne-Marie Zeeman, Wei Deng, Leendert H J Looijenga, Haifan Lin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

272 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular characterization of hiwi, a human member of the piwi gene family whose overexpression is correlated to seminomas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen