Molecular characterization of the human excision repair gene ERCC-1: cDNA cloning and amino acid homology with the yeast DNA repair gene RAD10

Marcel van Duin, Jan de Wit, Hanny Odijk, Andries Westerveld, Akira Yasui, Marcel H.M. Koken, Jan H.J. Hoeijmakers, Dirk Bootsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

288 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular characterization of the human excision repair gene ERCC-1: cDNA cloning and amino acid homology with the yeast DNA repair gene RAD10'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology