Molecular determinants of the interaction of Mad with the PAH2 domain of mSin3

Xavier Le Guezennec, Gert Vriend, Hendrik G. Stunnenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular determinants of the interaction of Mad with the PAH2 domain of mSin3'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen