Molecular diagnostics of brain tumors

Guido Reifenberger, Pieter Wesseling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)549-551
Aantal pagina's3
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume120
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit