Molecular diagnostics of CNS embryonal tumors

Stefan M. Pfister, Andrey Korshunov, Marcel Kool, Martin Hasselblatt, Charles Eberhart, Michael D. Taylor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

76 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular diagnostics of CNS embryonal tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen