Molecular hallmarks of heterochronic parabiosis at single-cell resolution

The Tabula Muris Consortium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

40 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular hallmarks of heterochronic parabiosis at single-cell resolution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen