Molecular heterogeneity and early metastatic clone selection in testicular germ cell cancer development

Lambert C J Dorssers, Ad J M Gillis, Hans Stoop, Ronald van Marion, Marleen M Nieboer, Job van Riet, Harmen J G van de Werken, J Wolter Oosterhuis, Jeroen de Ridder, Leendert H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular heterogeneity and early metastatic clone selection in testicular germ cell cancer development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen