Molecular imaging of ABCB1 and ABCG2 inhibition at the human blood–brain barrier using elacridar and 11 C-Erlotinib PET

Remy B. Verheijen, Maqsood Yaqub, Emilia Sawicki, Olaf Van Tellingen, Adriaan A. Lammertsma, Bastiaan Nuijen, Jan H.M. Schellens, Jos H. Beijnen, Alwin D.R. Huitema, N. Harry Hendrikse, Neeltje Steeghs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular imaging of ABCB1 and ABCG2 inhibition at the human blood–brain barrier using elacridar and 11 C-Erlotinib PET'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology