Molecular mechanisms of 5-fluorocytosine resistance in yeasts and filamentous fungi

Fatima Zohra Delma, Abdullah M.S. Al-Hatmi, Roger J.M. Brüggemann, Willem J.G. Melchers, Sybren de Hoog, Paul E. Verweij, Jochem B. Buil

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular mechanisms of 5-fluorocytosine resistance in yeasts and filamentous fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen