Molecular parameters of siRNA-cell penetrating peptide nanocomplexes for efficient cellular delivery

Alexander H. Van Asbeck, Andrea Beyerle, Hesta McNeill, Petra H.M. Bovee-Geurts, Staffan Lindberg, Wouter P.R. Verdurmen, Mattias Hällbrink, Ülo Langel, Olaf Heidenreich, Roland Brock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

129 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular parameters of siRNA-cell penetrating peptide nanocomplexes for efficient cellular delivery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen