Molecular pharmacodynamics in childhood leukemia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)402-13
Aantal pagina's12
TijdschriftInternational journal of hematology
Volume78
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit