Molecular progression of SHH-activated medulloblastomas

Andrey Korshunov, Konstantin Okonechnikov, Felix Sahm, Marina Ryzhova, Damian Stichel, Philipp Sievers, Jochen Meyer, Daniel Schrimpf, Olga Zheludkova, Andrey Golanov, Peter Lichter, David T.W. Jones, Stefan M. Pfister, Andreas von Deimling, Marcel Kool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)327-330
Aantal pagina's4
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume138
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit