Monitoring stage-specific trends in melanoma incidence across Europe reveals the need for more complete information on diagnostic characteristics

E. De Vries, F. I. Bray, A. M.M. Eggermont, J. W.W. Coebergh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Monitoring stage-specific trends in melanoma incidence across Europe reveals the need for more complete information on diagnostic characteristics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen