Monitoring stage-specific trends in melanoma incidence across Europe reveals the need for more complete information on diagnostic characteristics

E. De Vries, F. I. Bray, A. M.M. Eggermont, J. W.W. Coebergh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Monitoring stage-specific trends in melanoma incidence across Europe reveals the need for more complete information on diagnostic characteristics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Agricultural and Biological Sciences