Monoallelic NTHL1 Loss-of-Function Variants and Risk of Polyposis and Colorectal Cancer

NTHL1 study group, RP Kuiper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2241-2243.e6
TijdschriftGastroenterology
Volume159
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2020

Citeer dit