Monoallelic or biallelic LMO2 expression in relation to the LMO2 rearrangement status in pediatric T-cell acute lymphoblastic leukemia

P. Van Vlierberghe, H. B. Beverloo, J. Buijs-Gladdines, E. R. van Wering, M. Horstmann, R. Pieters, J. P.P. Meijerink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1434-1437
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume22
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit