More gastro-intestinal adverse events in non-ICU hospitalised COVID-19 patients treated with chloroquine versus hydroxychloroquine

S. Verheijen, M. van Luin, R. J. Brüggemann, Q. de Mast, R. J. Hassing, D. M. Burger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)402-403
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Infectious Diseases
Volume103
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit