Morphological abnormalities in children with thyroidal congenital hypothyroidism

Marlies J E Kempers, Heval M Ozgen, Thomas Vulsma, Johannes H Merks, Koos H Zwinderman, Jan J M de Vijlder, Raoul C M Hennekam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Morphological abnormalities in children with thyroidal congenital hypothyroidism'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen