Mot1p is essential for TBP recruitment to selected promoters during in vivo gene activation

Jean Christophe Andrau, Chris J.C. Van Oevelen, Hetty A.A.M. Van Teeffelen, P. Anthony Weil, Frank C.P. Holstege, H. Th Marc Timmers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mot1p is essential for TBP recruitment to selected promoters during in vivo gene activation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen