Mouse and human urothelial cancer organoids: A tool for bladder cancer research: A tool for bladder cancer research

Jasper Mullenders, Evelien de Jongh, Anneta Brousali, Mieke Roosen, Jan P.A. Blom, Harry Begthel, Jeroen Korving, Trudy Jonges, Onno Kranenburg, Richard Meijer, Hans C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

151 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mouse and human urothelial cancer organoids: A tool for bladder cancer research: A tool for bladder cancer research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen