MRI-Based 3-Dimensional Visualization Workflow for the Preoperative Planning of Nephron-Sparing Surgery in Wilms’ Tumor Surgery: A Pilot Study

Matthijs Fitski, Jene W Meulstee, Annemieke S Littooij, Cornelis P van de Ven, Alida F W van der Steeg, Marc Wijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer8899049
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of Healthcare Engineering
DOI's
StatusGepubliceerd - 9 nov. 2020

Citeer dit