MRNA expression levels of methotrexate resistance-related proteins in childhood leukemia as determined by a standardized competitive template-based RT-PCR method

M. G. Rots, J. C. Willey, G. Jansen, C. H. Van Zantwijk, P. Noordhuis, J. P. DeMuth, E. Kuiper, A. J.P. Veerman, R. Pieters, G. J. Peters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'MRNA expression levels of methotrexate resistance-related proteins in childhood leukemia as determined by a standardized competitive template-based RT-PCR method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen