Much to be desired in self-management of patients with adrenal insufficiency

Judith P. van Eck, Robbert J. Gobbens, Joke Beukers, Wanda Geilvoet, Aart Jan van der Lely, Sebastian Jcmm Neggers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

11 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We assessed self-management in patients with adrenal insufficiency and patient-related factors that affect self-management. A self-report questionnaire was developed to assess self-management. The questionnaire contained three main topics, including: (i) medication adherence; (ii) anticipated measures; and (iii) dose adaptation during medical emergencies. Sixty per cent of the patients (n = 116) completed the questionnaire. The score for the medication adherence was 3.5 out of 4. The score for anticipated measures was 3.4 out of 5, and dose adaptation during medical emergencies was 1.9 out of 3. Older age was a positive predictor for all three self-management topics. The female sex was a positive predictor for anticipated measures and dose adaptation during medical emergencies. High education level was associated with higher scores on dose adaptation during medical emergencies in women, not in men. Education level did not affect other self-management aspects. There seems to be a need to improve self-management in these patients. Self-management might be improved by continuous education, and involvement of endocrine nurses and nurse practitioners is likely to be a key factor in the effectiveness of patient education.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)61-69
Aantal pagina's9
TijdschriftInternational Journal of Nursing Practice
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 feb. 2016
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Much to be desired in self-management of patients with adrenal insufficiency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit