Muismutanten als model voor humane verouderingsziekten. Verstoorde transcriptie en vroegtijdige veroudering

J. De Boer, G. T.J. Van der Horst, J. H.J. Hoeijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

DNA damage has been implicated in carcinogenesis and ageing. Our group examines the nucleotide excision DNA repair (NER) process, which can detect and repair various UV- and chemically-induced DNA damages, in addition to some types of oxidative DNA damage. Recently, two mouse models were generated with a defect in one of the NER genes (XPD and CSB), displaying distinctive symptoms of premature ageing. Remarkably, in both cases the NER gene plays an additional role in transcription. Research using these mouse models aims to investigate the link between premature ageing and molecular defects in NER and transcription.

Vertaalde titel van de bijdrageMouse mutants as model for human ageing disorders. Defective transcription and premature ageing
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)168-170
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume30
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1999
Extern gepubliceerdJa

Trefwoorden

  • DNA-herstel
  • Muismodel
  • Veroudering
  • Xeroderma pigmentosum

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Muismutanten als model voor humane verouderingsziekten. Verstoorde transcriptie en vroegtijdige veroudering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit