Multiclonal complexity of pediatric acute lymphoblastic leukemia and the prognostic relevance of subclonal mutations

Željko Antić, Jiangyan Yu, Simon V Van Reijmersdal, Anke Van Dijk, Linde Dekker, Wouter H Segerink, Edwin Sonneveld, Marta Fiocco, Rob Pieters, Peter M Hoogerbrugge, Frank N Van Leeuwen, Ad Geurts Van Kessel, Esme Waanders, Roland P Kuiper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiclonal complexity of pediatric acute lymphoblastic leukemia and the prognostic relevance of subclonal mutations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen