Multifocale lymphangio-endotheliomatose met trombocytopenie (MLE-T): vroegtijdige herkenning is van levensbelang

M. N. Van Der Horst, J. H. Sillevis Smitt, M. A.D. Peters, M. A. Middelkamp Hup, L. Van Den Berg, R. Wösten-Van Asperen, A. Kindermann, J. H.M. Merks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

Multifocal lymphangio-endotheliomatosis with thrombocytopenia (MLE-T) is an extremely rare disease and manifests itself with diffuse vascular cutaneous and gastrointestinal tract lesions, which can cause severe bleeding. The thrombocytopenia is chronic and fluctuating and thought to result from platelet trapping by the multifocal vascular lesions. We describe a newborn with numerous cutaneous and extracutaneous lesions who was successfully treated with thalidomide.

Vertaalde titel van de bijdrageMultifocal lymphangio-endotheliomatosis with thrombocytopenia (MLE-T): Early detection is of vital importance
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)314-317
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie
Volume26
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1 mei 2016
Extern gepubliceerdJa

Trefwoorden

  • Congenital vascular disease
  • Diffuse neonatal hemangiomatosis
  • MLE-T
  • MLT
  • Multifocal lymphangio-endotheliomatosis and thrombocytopenia
  • Thalidomide

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multifocale lymphangio-endotheliomatose met trombocytopenie (MLE-T): vroegtijdige herkenning is van levensbelang'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit