Multifunctional genes.

Jeroen van de Peppel, Frank C.P. Holstege

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2005.0003
TijdschriftMolecular Systems Biology
Volume1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit