Multifunctional RNA-binding proteins influence mRNA abundance and translational efficiency of distinct sets of target genes

Valentin Schneider-Lunitz, Jorge Ruiz-Orera, Norbert Hubner, Sebastiaan van Heesch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multifunctional RNA-binding proteins influence mRNA abundance and translational efficiency of distinct sets of target genes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen