Multinational observational cohort study of covid-19-associated pulmonary aspergillosis1

Nico A.F. Janssen, Rémy Nyga, Lore Vanderbeke, Cato Jacobs, Mehmet Ergün, Jochem B. Buil, Karin Van Dijk, Josje Altenburg, Catherine S.C. Bouman, Hans I. Van der Spoel, Bart J.A. Rijnders, Albert Dunbar, Jeroen A. Schouten, Katrien Lagrou, Marc Bourgeois, Marijke Reynders, Niels Van Regenmortel, Lynn Rutsaert, Piet Lormans, Simon FeysYves Debavaye, Fabienne Tamion, Damien Costa, Julien Maizel, Hervé Dupont, Taieb Chouaki, Saad Nseir, Boualem Sendid, Roger J.M. Brüggemann, Frank L. Van de Veerdonk, Joost Wauters, Paul E. Verweij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

82 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We performed an observational study to investigate intensive care unit incidence, risk factors, and outcomes of coronavirus disease-associated pulmonary aspergillosis (CAPA). We found 10%-15% CAPA incidence among 823 patients in 2 cohorts. Several factors were independently associated with CAPA in 1 cohort and mortality rates were 43%-52%.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2892-2898
Aantal pagina's7
TijdschriftEmerging Infectious Diseases
Volume27
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multinational observational cohort study of covid-19-associated pulmonary aspergillosis1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit