Multiple giant cell lesions in a patient with Noonan syndrome with multiple lentigines

Henk van den Berg, Willem Hans Schreuder, Marjolijn Jongmans, Danielle van Bommel-Slee, Bart Witsenburg, Jan de Lange

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A patient with Noonan syndrome with multiple lentigines (NSML) and multiple giant cell lesions (MGCL) in mandibles and maxillae is described. A mutation p.Thr468Met in the PTPN11-gene was found. This is the second reported NSML patient with MGCL. Our case adds to the assumption that, despite a different molecular pathogenesis and effect on the RAS/MEK pathway, NSML shares the development of MGCL, with other RASopathies.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)425-428
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Journal of Medical Genetics
Volume59
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug. 2016
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiple giant cell lesions in a patient with Noonan syndrome with multiple lentigines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit