Multiplex bead-based measurement of humoral immune responses against tumor-associated antigens in stage II melanoma patients of the EORTC18961 trial

Judith Michels, Natalia Becker, Stefan Suciu, Iris Kaiser, Axel Benner, Zeynep Kosaloglu-Yalcin, Sandrine Agoussi, Niels Halama, Michael Pawlita, Tim Waterboer, Stefan B. Eichmüller, Dirk Jäger, Alexander M.M. Eggermont, Inka Zörnig

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiplex bead-based measurement of humoral immune responses against tumor-associated antigens in stage II melanoma patients of the EORTC18961 trial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen