Multiregional Tumor Drug-Uptake Imaging by PET and Microvascular Morphology in End-Stage Diffuse Intrinsic Pontine Glioma

Sophie E.M. Veldhuijzen van Zanten, A. Charlotte P. Sewing, Arthur van Lingen, Otto S. Hoekstra, Pieter Wesseling, Michael H. Meel, Dannis G. van Vuurden, Gertjan J.L. Kaspers, Esther Hulleman, Marianna Bugiani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiregional Tumor Drug-Uptake Imaging by PET and Microvascular Morphology in End-Stage Diffuse Intrinsic Pontine Glioma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen