Mutation accumulation and developmental lineages in normal and Down syndrome human fetal haematopoiesis

Karlijn A L Hasaart, Freek Manders, Marie-Louise van der Hoorn, Mark Verheul, Tomasz Poplonski, Ewart Kuijk, Susana M Chuva de Sousa Lopes, Ruben van Boxtel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mutation accumulation and developmental lineages in normal and Down syndrome human fetal haematopoiesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen