Mutation analysis of the LH receptor gene in Leydig cell adenoma and hyperplasia and functional and biochemical studies of activating mutations of the LH receptor gene

Annemieke M Boot, Serge Lumbroso, Miriam Verhoef-Post, Annette Richter-Unruh, Leendert H J Looijenga, Ada Funaro, Auke Beishuizen, André van Marle, Stenvert L S Drop, Axel P N Themmen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mutation analysis of the LH receptor gene in Leydig cell adenoma and hyperplasia and functional and biochemical studies of activating mutations of the LH receptor gene'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen