Mutation discovery by targeted genomic enrichment of multiplexed barcoded samples

Isaäc J. Nijman, Michal Mokry, Ruben Van Boxtel, Pim Toonen, Ewart De Bruijn, Edwin Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

57 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mutation discovery by targeted genomic enrichment of multiplexed barcoded samples'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen